🍃بَعضْیــــا میــگَن رِسیـدیـم بِہ تـ‌َـہ خــَـط🔚 🍂


     خُوش بِحــالـِـشون 😞