خدایا! 

آدم‌های خوب سر راهمان بگذار 🌹

حس بسیار خوبیست

هنگامی که در لحظه‌ هجوم غم یا 

ناامیدی یا پریشانی؛🌹

 بی هوا کسی سر راه آدم سبز بشود 🌹

🌸کلامش ، 

🌸نگاهش؛ 

🌸حتی نوشته‌اش

 آرامش و شادی و امید بپاشد به زندگی ات🌹 

فقط از دستِ خودِ خدا برمی‌آمده

که آن آدم را، 

یا کلام و نگاه و نوشته‌اش را

برای آن لحظه‌ خاص‌ سرِ راه زندگی ما بگذارد .❤️

شاید

یکی از دعاهای روزانه ام این باشد:

خدایا 

مارا واسطه ی خوب شدن حال دیگران 

قرار بده


❤️آمین ❤