💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠


این یه تست روانشناسی فوق العاده ست، لطفا صادقانه جواب بدین و جواب ها رو دقیق تو ذهنتون نگه دارین و در آخر با بررسی ها مقایسه کنید، لطفا قبل از جوابگویی خودتون به سوال ها، هیچ کدوم از پاسخ ها رو نخونین، چون نتیجه ی نهایی نادرست در میاد!!! 👇👇👇


 


1- در جنگل در حال قدم زدن با شخصی هستید، شخص همراه شما کیست؟


 


2- باز هم در جنگل، قدم می زنید. حیوانی را می بینید. می توانید بگویید چیست؟


 


3- چه تعامل یا ارتباطی بین شما و آن حیوان ایجاد می شود؟


 


4- به اعماق جنگل می روید. وارد محوطه ای بدون درخت می شوید و در مقابل خود، خانه ی رویایی و ایده آلی را که در ذهن داشتید می بینید، آن را توصیف کنید؟
 


5- آیا دور خانه ی شما نرده یا توری وجود دارد؟


 


6- وارد خانه می شوید. به اتاق ناهار خوری می روید و میز ناهار خوری را می بینید. توضیح دهید روی میز و دور و بر آن چه می بینید؟


 


7- از در پشت خانه خارج می شوید. بر روی چمن ها یک فنجان قرار گرفته است. جنس فنجان از چیست ( سرامیک، شیشه، کاغذ، چینی، پلاستیک و...) ؟


 


8- با فنجان چه می کنید؟


 

9- در حاشیه و اطراف خانه قدم می زنید و خود را کنار آب می بینید، آبی که می بینید چه نوع است (اقیانوس، دریاچه، دریا، رودخانه، نهر و ...) ؟


 

10- چگونه از روی آب می گذریدپاسخ های خود را با بررسی های زیر مقایسه کنید و نتیجه بگیرید:


 


1- همراهی که از او نام بردید و با شما قدم می زند، مهم ترین فرد زندگی شماست.


 


2- اندازه حیوانی که در جنگل می بینید، بیانگر حجم مشکلات شخصی شماست.


 


3- ارتباطی که با حیوان برقرار می کنید و اعمالی که انجام می دهید نشان می دهد که به شیوه با مشکلات خود(مثبت یا منفی) برخورد خواهید کرد.


4- اندازه ی خانه ی رویایی شما، تعیین کننده ی مقدار انگیزه و هدف شما در حل مشکلات و مسائل است.


 


5- اگر هیچ نرده یا حصاری دور خانه ی رویایی خود در نظر نگرفته اید، نشان می دهد که شخصیت آزادی دارید و همیشه از مردم استقبال می کنید و به آن ها خوشامد می گویید. بر عکس، حضور نرده، نمایشگر شخصیت بسته و محدود شماست، شما ترجیح می دهید که افراد، سرزده به دیدن شما نیایند.


 


6- اگر پاسخ شما شامل خوراک، افراد و یا گل ها نیست، از زندگی کاملا ناراحت هستید.

7- دوام وپایداری جنسیت فنجان انتخاب شده توسط شما، پایداری رابطه شما و شخص نامبرده در سوال اول را نشان می دهد.


 


8- نحوه کار شما با فنجان، نشانگر طرز تفکر شما نسبت به شخص سوال اول است.


 


9- اندازه ی حجم آبی که می بینید، بیانگر عاطفه و احساسات شماست.


 


10- میزان خیس شدن شما، هنگاهی که از آب عبور می کنید، اهمیت ارتباطات و روابط عاطفی شما را نشان می دهد.

🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶