♨️♻️♨️♻️♨️♻️♨️♻️♨️♻️♨️♻️

           💯 معمای ریاضی

✳️مجموع اعداد یکان و دهگان یک عدد برابر 8 است و اگر 18 به آن اضافه شود جای این دو عدد عوض می شود. این عدد را بیابید.