اینم جواب

2*5)+5=15 51

(3*3)+7=16 61

(5*3)+4=19 91

(2*3)+7=13 31

(6*3)+7=25 52


دو عدد اول ضرب میشدن و بعد ب علاوه ی عدد بعدی میشدن و بعد جای یکانو ده گان عوض میشد به همین راحتی