🍃بَعضْیــــا میــگَن رِسیـدیـم بِہ تـ‌َـہ خــَـط🔚 🍂


     خُوش بِحــالـِـشون 😞
 لااَقـَـل بِـــہ ےِ چیـــزے رِسیـــدَن 🚶
یکی دکتر میشه..

یکی مهندس میشه..

.

..

.

منم درس عبرت شدم برا بقیه!!! 😶😶😐😐