💠دو راهکار برای لحظات سخت زندگی


وَ اسْتَعِینُواْ بِالصَّبرْوَ الصَّلَوةِ: 


از شکیبایى و نماز یارى جویید. 


(بقره، 45)

استعانت یعنى کمک خواستن و این وقتى است که انسان به تنهایى نتواند مشکلی را که پیش آمده بر وفق مصلحت خود برطرف سازد. 

خداوند متعال فرمود: 

اِسْتَعِینُواْ بِالصَّبرْ وَ الصَّلَوةِ؛ در سختی ها و مشکلات خود از صبر و نماز کمک بگیرید که این دو، بهترین وسیله براى پیروزیند؛ چون صبر در هر بلا و حادثه عظیمى آن را کوچک و ناچیز ساخته و نماز هم که توجه به خدا و پناه بردن به اوست، روح ایمان را زنده مى ‏سازد و به آدمى مى ‏فهماند که به جایى تکیه زده که ویران شدنی و از هم گسستنى نیست. 


(المیزان، ج1، ص152)


در برخی روایات، روزه به عنوان مصداقی برای صبر معرفی شده است که افراد می توانند برای پیروزی بر مشکلات خود از آن کمک بگیرند. 

(الکافی، ج4، ص63)