آیا می دانید غیرممکن است که بتوانید با چشم باز عطسه کنید.

آیا میدانید وقتی به خورشید نگاه میکنید صحنه ۸ دقیقه قبل از آن را مشاهده میکنید.
یا می دانید که پرکاربردترین حرف زبان انگلیسی حرف “E” است؟
آیا می دانستید که.... کوسه ها می توانند یک قطره خون را از 4 کیلومتری (2.5 مایلی) حس کنند.
آیا می دانستید که.... وقتی گاوها به موسیقی گوش می کنند شیر بیشتری می دهند.

http://8pic.ir/images/9zvj7lr5l5cbmdk0s9lh.jpg